İGUDA İSG

İGUDA NEDİR?

İGUDA kamu kurum kuruluşları başta olmak üzere tüm sektörlerde, işverenin 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre sunmakla yükümlü olduğu İSG hizmetlerini, işveren adına gerçekleştiren İSG Profesyonellerinin iş ve işlemlerini takip etmek ve insan kaynaklı eksiklikleri en aza indirgemek için tasarlanmış İSG Dijital Asistanıdır. Ayrıca İSG Profesyonellerinin karar vermekte güçlük yaşadığı konularda onlara kılavuzluk ederek iş akışının aksamadan yürümesini sağlar, İSG profesyonelleri üzerindeki iş yükünün getirdiği baskıyı azaltmayı amaçlar.