ARADA

Arada Nedir?

Arada (Arabulucuk Dijital Asistanı), hukuk alanında arabuluculuk konusunda arabulucu kişiye mevzuat hükümlerine göre, gerekli dosya işlemlerinde dijital olarak asistanlık eder; dosyaları mevzuata uygun biçimde oluşturup, dosya takibine, kaydetme, gönderme ve yazdırma gibi bir çok seçenek ile dosyaların korunmasına ve saklanmasına olanak sağlar. Ek olarak, arabulucuk işlemlerinin her konumda telefon yolu ile yapılmasını sağlayarak arabulucu kişilerin üzerindeki iş yükünü hafifletir.